Wat is Cogmed?
Cogmed is een wetenschappelijk onderbouwde training voor het werkgeheugen. In een trainingsperiode van 5 weken, is men dankzij Cogmed in staat om de capaciteit van het werkgeheugen te vergroten. Onderzoek en ervaring leert, dat Cogmed aanzienlijke en langdurige positieve resultaten geeft m.b.t. het algehele cognitieve  functioneren. Cogmed draagt bij aan een betere aandacht en betere prestaties op school (kinderen), thuis en op het werk.
Cogmed RM is erkend door de Erkenningscommissie Jeugdinterventies voor het niveau ‘theoretisch goed onderbouwd’. Cogmed RM is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie adviseert Cogmed toe te passen als protocollaire psychologische behandelvorm bij ADHD.

Voor wie is Cogmed?
Cogmed kan gebruikt worden door iedereen die zijn/haar concentratie wil verbeteren. Cogmed is voor zowel kinderen als volwassenen geschikt. Het kan zinvol zijn bij  ADHD, leerproblemen, dyslexie, rekenproblemen, ASS, DCD en NAH.  

 • Kinderen: voor betere prestaties op het gebied van concentratie op o.a. schoolwerk.
 • Volwassenen: voor de eisen die het dagelijks leven aan ons stelt zijn een goede aandacht en concentratie van groot belang.                                                                                                                                          
 • Leidinggevenden: bij succes op het werk speelt een goed werkgeheugen een belangrijke rol.                              
 • Ouderen: de capaciteit van het werkgeheugen kan hersteld worden tot het niveau van jonge volwassenen.

Trainingsprogramma
Het werkgeheugen trainingsprogramma:
       • heeft 3 versies, nl. 4-7 jaar JM, 7-17 jaar RM, 17 jaar< QM
       • heeft tot doel het concentratievermogen te verbeteren
       • is wetenschappelijk bewezen
       • duurt 5 weken lang, 5 dagen per week, +- 45 minuten per dag
       • wordt uitgevoerd op de computer, online
      • het programma wordt geïnstalleerd door de Cogmed-coach
       • resultaten worden gevolgd onder begeleiding van de Cogmed-coach
       • is in 80% effectief gebleken
       • resultaten worden tot na een ½ jaar na beëindiging geëvalueerd.

Herkennen van problemen met het werkgeheugen

Mocht u in onderstaande lijst veel van uw kind herkennen dan kan de Cogmed werkgeheugentraining zinvol zijn. Door contact te zoeken met een coach bij U in de buurt kunt u deze mogelijkheid verder verkennen. Voorbeelden van problemen met het werkgeheugen zijn:

 • Hij/zij heeft moeilijkheden met het onthouden van lange instructies of een opeenvolging van instructies.
 • Hij/zij kan zich moeilijk concentreren op werk als hij/zij niet extreem gemotiveerd is.
 • Als er iets mis gaat bij het werk is hij/zij snel van slag.
 • Hij/zij is erg veeleisend – zo veeleisend dat alles veel tijd kost.
 • Hij/zij is vaak aan het dagdromen tijdens het werk.
 • Hij/zij heeft problemen met het beginnen van een taak.
 • Hij/zij heeft problemen met het onthouden van een geschreven tekst en moet het een paar keer opnieuw lezen voordat hij/zij het begrijpt.
 • Hij/zij heeft moeilijkheden met het oplossen van rekenopgaven waarbij het nodig is om veel informatie te onthouden.
 • Hij/zij heeft problemen met het volgen van een gesprek of verhaal.
 • Hij/zij heeft moeite met het plannen en organiseren van zijn/haar werk, bijvoorbeeld in welke volgorde bepaalde taken gedaan zouden moeten worden en hoeveel tijd nodig is om de taken te volbrengen.
 • Hij/zij heeft moeite met het organiseren van het dagelijks leven, zoals het meenemen van het juiste materiaal naar huis, afmaken van activiteiten en vervolgens weer meenemen naar school.
 • Hij/zij is snel afgeleid.
 • Hij/zij heeft geen goed inschattingsvermogen qua tijd, bijvoorbeeld het niet goed begrijpen hoe lang een uur is, of moeilijkheden met op tijd komen.
 • Hij/zij raakt regelmatig dingen kwijt of weet niet meer goed waar spullen opgeborgen zijn.
 • Hij/zij vergeet regelmatig wat hij/zij ook al weer kwam doen in een bepaalde kamer van het huis.

Meer informatie op www.cogmed.nl